آزاد سازی اراضی کشاورزی بخش خاوران

ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی روستای قاسم آباد تهرانچی بخش خاوران تخریب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی قیامدشت نیوز به نقل از روابط عمومی بخشداری خاوران ، به دستور مقام قضایی و به استناد تبصره ۲ ماده ده قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ، صبح امروز با حضور گشت های ساختمانی بخشداری خاوران ، نماینده اداره جهاد کشاورزی شهرستان ری و عوامل نیروی انتظامی ، ۵ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی واقع در روستای قاسم آباد تهرانچی بخش خاوران آزاد سازی و ساخت و ساز غیر مجاز آن تخریب گردید.