آزادسازی ۱۲ هزار متر از اراضی کشاورزی بخش خاوران

ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاوری بخش خاوران تخریب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی قیامدشت نیوز ، تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی بخش خاوران به صورت مستمر ادامه دارد که در این راستا ۱۲ هزار متر از اراضی کشاورزی در محدوده روستای لپه زنک بخش خاوران آزاد سازی شد.