کد پستی

۲۸مهر
بررسی وضعیت کد پستی و پلاک های بخش خاوران و شهر قیامدشت

بررسی وضعیت کد پستی و پلاک های بخش خاوران و شهر قیامدشت

جلسه بررسی آخرین وضعیت کدهای پستی و پلاک های مناطق مسکونی و صنعتی بخش خاوران و شهر قیامدشت به ریاست هوشنگ اکبری بخشدار خاوران و با حضور محمدمهدی پیش قدم مدیرکل پست منطقه جنوب تهران برگزار گردید.