ورزشگاه قیامدشت

۱۱دی
برگزار جلسه شورای ورزش بخش خاوران

برگزار جلسه شورای ورزش بخش خاوران

جلسه شورای ورزش بخش خاوران به ریاست هوشنگ اکبری سرپرست بخشداری خاوران، یوسف زاده رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ری، سرپرست اداره ورزش و جوانان بخش خاوران و روسای هیات های ورزشی در محل بخشداری خاوران برگزار گردید.

۲۲دی
بررسی موانع پیش روی احداث ورزشگاه پنج هزار نفری قیامدشت

بررسی موانع پیش روی احداث ورزشگاه پنج هزار نفری قیامدشت

در جلسه ای با حضور بخشدار خاوران ، رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان ری ، رییس شورای شهر و معاون شهردار قیامدشت و رییس اداره ورزش و جوانان بخش خاوران ، مشکلات و موانع پیش روی احداث ورزشگاه پنج هزار نفری قیامدشت بررسی شد.