مادر شهید

۱۳دی
مادر شهید حسین زاده مقدم به فرزند شهیدش پیوست

مادر شهید حسین زاده مقدم به فرزند شهیدش پیوست

حاجیه خانم طیبه حاجی اکبری مادر گرامی شهید والامقام علی حسین زاده مقدم از شهدای سرافراز قیامدشت ، صبح امروز دار فانی را وداع گفت و آسمانی شد.