قاتل

۲۷اسفند
دستگیری قاتل بی رحم جوان قیامدشتی/ قاتل قصد خروج از کشور را داشت

دستگیری قاتل بی رحم جوان قیامدشتی/ قاتل قصد خروج از کشور را داشت

با اقدامات اطلاعاتی کلانتری ۱۷۴ قیامدشت قاتل بی رحم جوان قیامدشتی در کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر شد.