سمینار

۱۵اردیبهشت

دومین سمینار تخصصی نقش شوراها در توسعه شهرستان ری در هتل فرودگاه امام خمینی(ره) برگزار شد

حضور فعال اضای شورای اسلامی شهر و روستای بخش خاوران در دومین سمینار نقش شوراها در توسعه شهرستان ری