زمین شهری

۱۳مرداد
مشکل زمین شهری تا پایان سال رفع خواهد شد
خبری خوش برای اهالی شهر قیامدشت؛

مشکل زمین شهری تا پایان سال رفع خواهد شد

با پیگیری های بخشدار خاوران جلسه بررسی مسائل کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری امروز برگزار شد.