رسانه قیامدشت

۱۸دی
کسب عنوان برتر شهرداری قیامدشت در استان تهران درحوزه ترافیک

کسب عنوان برتر شهرداری قیامدشت در استان تهران درحوزه ترافیک

شهرداری قیامدشت عنوان برتر شهرداری های استان تهران در زمینه ترافیکی را از آن خود کرد.