درمانگاه خیریه شهید عراقی

۰۵تیر
آئین گشایش درمانگاه خیریه شهید عراقی روستای محمودآباد بخش خاوران برگزار شد

آئین گشایش درمانگاه خیریه شهید عراقی روستای محمودآباد بخش خاوران برگزار شد

درمانگاه خیریه شهید عراقی روستای محمودآباد بخش خاوران بعد از سالها متروکه ماندن با هزینه ی بالغ بر ۶۰۰ میلیون تومان به همت خیرین و با حمایت دهیاری روستای محمودآباد و بخشداری خاوران گشایش یافت.