خواب راحت

۱۳شهریور
قبل از خواب نباید از موبایل استفاده کرد؟/ پاسخ در فضا پیدا شد

قبل از خواب نباید از موبایل استفاده کرد؟/ پاسخ در فضا پیدا شد

ایسنا نوشت: دو مطالعه جدید در مورد خواب در ایستگاه فضایی بین‌المللی به فضانوردان و مردم در زمین کمک می‌کند تا شب و استراحت بهتری را تجربه کنند.