تعویض پلاک خاوران

۱۰شهریور
شماره‌گذاری و تعویض اینترنتی پلاک خودرو در مرکز تعویض پلاک خاوران

شماره‌گذاری و تعویض اینترنتی پلاک خودرو در مرکز تعویض پلاک خاوران

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا از انجام خدمات تعویض پلاک در مراکز میثم و خاوران در تهران بصورت تمام اینترنتی و بدون پیاده شدن از خودروخبر داد .