تعطیلی مدارس

۲۷آبان
تمام مدارس قیامدشت و بخش خاوران سه شنبه دایر است

تمام مدارس قیامدشت و بخش خاوران سه شنبه دایر است

مدیرکل روابط عمومی استانداری تهران گفت: تمام مدارس شهر و استان تهران سه شنبه دایر است.