تخلیه نخاله

۱۴آذر
تشکیل جلسه ستاد مقابله با تخلیه نخاله و پسماند سوزی بخش خاوران

تشکیل جلسه ستاد مقابله با تخلیه نخاله و پسماند سوزی بخش خاوران

جلسه ستاد مقابله با تخلیه نخاله و پسماند سوزی بخش خاوران به ریاست هوشنگ اکبری سرپرست بخشداری خاوران برگزار شد.