تخریب ساخت و ساز غیر مجاز

۰۸مرداد
تخریب ۴۰ فقره ساخت و ساز غیرمجاز در زمین های کشاورزی بخش خاوران

تخریب ۴۰ فقره ساخت و ساز غیرمجاز در زمین های کشاورزی بخش خاوران

رئیس حوزه قضایی بخش خاوران از تخریب و اعمال قانون برای ۴۰ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در محدوده روستای سنگتراشان این بخش خبر داد.

۱۸خرداد

آزادسازی ۱۲ هزار متر از اراضی کشاورزی بخش خاوران

ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاوری بخش خاوران تخریب شد.

۰۵اردیبهشت
تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در بخشی از اراضی کشاورزی بخش خاوران انجام شد

تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در بخشی از اراضی کشاورزی بخش خاوران انجام شد

بخشدار خاوران گفت: بخشی از اراضی کشاورزی بخش خاوران که توسط افراد سودجو به صورت غیر قانونی تغییر کاربری داده شده بودند به حالت اولیه خود بازگشتند.