بلوار شهید باهنر

۱۶دی
رصد میدانی مشکلات تاسیساتی پروژه بلوار شهید باهنر شهر قیامدشت با حضور شهردار قیامدشت و روسای ادارات آب و برق

رصد میدانی مشکلات تاسیساتی پروژه بلوار شهید باهنر شهر قیامدشت با حضور شهردار قیامدشت و روسای ادارات آب و برق

با هدف رفع برخی از مشکلات ناشی از وجود تاسیسات شبکه آبرسانی و فشار ضعیف برق در محل اجرای پروژه احداث بلوار شهید باهنر شهر قیامدشت، شهردار قیامدشت به همراه روسای ادارات آب و فاضلاب و برق این شهر در محل این پروژه حاضر و با رصد و بازدید میدانی بر حل و رفع این مشکلات تاکید کردند.