بازی های کودکانه

۱۷آبان
این بازی‌ها کودک‌تان را باهوش‌تر می‌کند

این بازی‌ها کودک‌تان را باهوش‌تر می‌کند

بهداشت نیوز نوشت: پنج سال اول زندگی کودک پایه و اساس سلامت، رشد و تکامل آینده او، چه جسمی و چه ذهنی است. به‌عنوان یک والد، این مسئولیت شماست که زمینه رشد و تقویت مغز کودک را با درگیر کردن در فعالیت‌های سرگرم‌کننده فراهم کنید