اهدای عضو

۰۱خرداد
تجلیل مسئولین قیامدشت از ایثار خانواده متوفیان اهدا کننده اعضای بدن این شهر

تجلیل مسئولین قیامدشت از ایثار خانواده متوفیان اهدا کننده اعضای بدن این شهر

جمعی از مسئولين قیامدشت بمناسبت روز ملی اهدای عضو با خانواده متوفیان اهدا کننده عضو بدن دیدار نمودند.

۰۱دی
دیدار جمعی از مسئولین با خانواده مرحوم علی مقیمی قهرمان این روزهای قیامدشت

دیدار جمعی از مسئولین با خانواده مرحوم علی مقیمی قهرمان این روزهای قیامدشت

جمعی از مسئولین قیامدشت با حضور در منزل پدر مرحوم علی مقیمی جوان قیامدشتی که اعضای بدنش را اهدا کردند حضور یافتند.

۲۴آذر
اهدای اعضای بدن جوان ۲۵ ساله قیامدشتی به چند بیمار جان دوباره بخشید

اهدای اعضای بدن جوان ۲۵ ساله قیامدشتی به چند بیمار جان دوباره بخشید

اعضای بدن یک جوان ۲۵ ساله قیامدشتی دچار مرگ مغزی شده با رضایت خانواده به بیماران نیازمند بخشیده شد.