گودهای محمودآباد

۱۹اسفند
اتمام حجت رئیس حوزه قضائی خاوران درباره وضعیت گودهای محمودآباد + فیلم

اتمام حجت رئیس حوزه قضائی خاوران درباره وضعیت گودهای محمودآباد + فیلم

محمد رحمتی گفت: مالکان تمام اراضی و املاک شناسایی و مکلف خواهند شد ظرف مدت مشخصی تمام ساختمان‌ها را تخلیه کنند. سپس این ساختمان‌ها از سوی دستگاه‌های نظارتی تخریب خواهد شد و هیچ گونه فضایی برای اسکان در منطقه نباید وجود داشته باشد.