کولر گازی

۰۴شهریور
افزایش احتمال انتشار و انتقال ویروس کرونا با کولر گازی

افزایش احتمال انتشار و انتقال ویروس کرونا با کولر گازی

دکتری ویروس‌شناسی پزشکی با تاکید بر اهمیت باز کردن پنجره‌ها در دوران کرونا گفت: استفاده از برخی خنک ‌کننده‌ها همچون کولر گازی و اسپلیت احتمال انتقال آلودگی کرونا را افزایش می‌دهد.