کمیته امداد قیامدشت

۲۷بهمن
دیدار رییس کمیته امداد قیامدشت با بخشدار خاوران

دیدار رییس کمیته امداد قیامدشت با بخشدار خاوران

رییس کمیته امداد شهر قیامدشت با شعبانزاده بخشدار خاوران دیدار کرد.