کاراته

۰۹مرداد
بانوی کاراته کای قیامدشت سوم آسیا شد

بانوی کاراته کای قیامدشت سوم آسیا شد

«مرضیه محمدی» بانوی کاراته کای اهل قیامدشت توانست در هجدهمین دوره مسابقات آزاد آسیایی در شانگهای چین مدال برنز را کسب کند.