چاه آب

۲۴مهر
۵ حلقه چاه به منابع آب قیامدشت اضافه شد

۵ حلقه چاه به منابع آب قیامدشت اضافه شد

مدیر امور آب و فاضلاب شهر قیامدشت گفت: پنج حلقه چاه جدید در این شهر بازیابی و تعویض پمپ شد و هم اکنون حجم منابع تامین آب به ۵۲ لیتر در ثانیه افزایش یافت