پله درگذشت

۰۸دی
پله درگذشت

پله درگذشت

پله اسطوره فوتبال جهان در سن ۸۲ سالگی درگذشت.