پاکبان

۲۷بهمن
جزئیات تازه از جانباختن پاکبان وظیفه شناس شهرداری قیامدشت

جزئیات تازه از جانباختن پاکبان وظیفه شناس شهرداری قیامدشت

همشهری آنلاین نوشت ; پاکبان وظیفه شناس شهرداری قیامدشت در حالی که مشغول انجام کارش در خیابان بود قربانی راننده ای بی احتیاط شد و حالا با گذشت چند روز از این حادثه و در حالی که راننده فراری دستگیر شده است، یکی از فرزندان این پاکبان جزئیات بیشتری از وقوع این حادثه تلخ را بازگو می‌کند.