وزارت بهداشت

۲۹فروردین
جهانپور: واکسیناسیون کرونا رایگان است

جهانپور: واکسیناسیون کرونا رایگان است

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر رایگان بودن واکسیناسیون ملی کووید ۱۹ تاکید کرد و گفت: واکسیناسیون کرونا تا رسیدن به نقطه هدف یعنی ایمنی جمعی ناشی از واکسیناسیون رایگان خواهد بود.