هفته کتاب و کتابخوانی

۲۵آبان
برپایی نمایشگاه کتاب در فرهنگسرای مهر و ماه شهر قیامدشت

برپایی نمایشگاه کتاب در فرهنگسرای مهر و ماه شهر قیامدشت

نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی از امروز/سه شنبه/ در فرهنگسرای مهر و ماه شهر قیامدشت برپا شد.