هفته قوه قضائیه

۰۳تیر
برپایی ملاقات مردمی معاون قضاویی دادگستری استان تهران با شهروندان قیامدشت
بمناسبت هفته قوه قضائیه صورت گرفت؛

برپایی ملاقات مردمی معاون قضاویی دادگستری استان تهران با شهروندان قیامدشت

همزمان با هفته قوه قضائیه و با دعوت حسن کشاورزی رئیس حوزه قضایی بخش خاوران، ملاقات مردمی و دیدار چهره به چهره ترکی معاون قضایی دادگستری استان تهران با شهروندان قیامدشت برگزار شد.