مصلی قیامدشت

۱۱مرداد
گزارش تصویری ؛

بازدید فرماندار شهرستان ری از مصلی نماز جمعه قیامدشت

دکتر احمد اسماعیلی راد سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان ری با حضور در مصلی قیامدشت از روند تکمیل پروژه مصلی بزرگ این شهر بازدید بعمل آورد.