مستاجر

۳۰فروردین
نکاتی که باید مستاجرها بدانند

نکاتی که باید مستاجرها بدانند

ایرنا نوشت : به دلیل گرانی و تورم زیاد بسیاری از افراد قادر به خرید خانه نیستند از این رو مجبور به اجاره می‌شوند، اجاره خانه شرایطی دارد که بهتر است از قبل آنها را بدانید.