مسابقات فوتسال جام رمضان

۲۰خرداد

پایان مسابقات فوتسال جام رمضان قیامدشت

مسابقات فوتسال جام رمضان قیامدشت با معرفی برترین ها پایان یافت.