مدرسه خیر ساز پورکاشانی

۲۹شهریور
بازدید بخشدار خاوران از پروژه احداث مدرسه ۱۲ کلاسه در روستای محمودآباد

بازدید بخشدار خاوران از پروژه احداث مدرسه ۱۲ کلاسه در روستای محمودآباد

بخشدار خاوران از آخرین روند پروژه احداث مدرسه ۱۲ کلاسه خیر ساز پورکاشانی روستای محمودآباد بازدید نمود.