مدرسه امام رضا قیامدشت

۲۱بهمن
مدرسه امام رضا(ع) قیامدشت با حضور فرماندار ری افتتاح شد

مدرسه امام رضا(ع) قیامدشت با حضور فرماندار ری افتتاح شد

مدرسه امام رضا(ع) قیامدشت که توسط شهرداری قیامدشت احداث شده است به طور رسمی با حضور حسین توکلی معاون استاندار فرماندار ویژه شهرستان ری و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی افتتاح شد.