محفل انس با قرآن

۲۹شهریور
طنین انداز شدن کلام خدا در روستای عباس آباد علاقبند

طنین انداز شدن کلام خدا در روستای عباس آباد علاقبند

محفل انس با قرآن با حضور قاریان بین المللی در روستای عباس آباد علاقبند بخش خاوران برگزار شد.