مجتمع صنفی خاوران

۰۶خرداد
گلایه امام جمعه قیامدشت از جمع آوری پل عابر پیاده مجتمع صنفی خاوران

گلایه امام جمعه قیامدشت از جمع آوری پل عابر پیاده مجتمع صنفی خاوران

امام جمعه بخش خاوران (قیامدشت) : هفته گذشته پل عابر پیاده مجتمع صنفی خاوران که محل تردد کارگران شریف و پرسنل این مجتمع است برداشته شد.