فضای سبز

۲۰اردیبهشت
توسعه و نگهداری فضای سبز سرلوحه فعالیت های حوزه فضای سبز شهرداری قیامدشت

توسعه و نگهداری فضای سبز سرلوحه فعالیت های حوزه فضای سبز شهرداری قیامدشت

مدیر حوزه فضای سبز شهرداری قیامدشت تاکید کرد کاشت،توسعه و نگهداشت فضای سبز در سرلوحه اقدامات و فعالیت های حوزه مدیریت شهری قیامدشت قرار دارد.

۱۳اسفند
رشد ۵/۵ برابری فضای سبز در مدت ۳ سال

رشد ۵/۵ برابری فضای سبز در مدت ۳ سال

با ایجاد و توسعه فضای سبز در شهر قیامدشت، سرانه فضای سبز این شهر به حد استاندارد ارتقاء می یابد.