طرح رعد فرماندهی انتظامی شهرستان ری

۰۲شهریور
دستگیری اراذل و اوباش و باند سرقت توسط کلانتری قیامدشت

دستگیری اراذل و اوباش و باند سرقت توسط کلانتری قیامدشت

رئیس کلانتری ۱۷۴ قیامدشت از دستگیری ۹ نفر سارق و اراذل و اوباش طی ۴۸ ساعت گذشته خبر داد.