صیانت از حقوق شهروندی

۲۷دی
فرماندار ری: دستگاه های اجرایی پاسخگوی درخواست های مردمی باشند

فرماندار ری: دستگاه های اجرایی پاسخگوی درخواست های مردمی باشند

فرماندار ویژه شهرستان ری گفت: یکی از موارد مهم حقوق شهروندی دیدار چهره به چهره با مسئولین است که در این راستا همه مدیران دستگاه ها و ادارات شهرستان ری باید پاسخگوی درخواست های شهروندان در چارچوب قوانین و مقررات باشند.