شورای ورزش بخش خاوران

۱۱دی
برگزار جلسه شورای ورزش بخش خاوران

برگزار جلسه شورای ورزش بخش خاوران

جلسه شورای ورزش بخش خاوران به ریاست هوشنگ اکبری سرپرست بخشداری خاوران، یوسف زاده رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ری، سرپرست اداره ورزش و جوانان بخش خاوران و روسای هیات های ورزشی در محل بخشداری خاوران برگزار گردید.