شهید براتعلی مومنی

۱۹تیر

پدر شهید براتعلی مومنی به لقاء الله پیوست

مرحوم مشهدی محمد مومنی پدر شهید براتعلی مومنی از شهدای گرانقدر قیامدشت در دوران دفاع مقدس دعوت حق را لبیک گفت.