شهرداری پاکدشت

۱۵دی
طرح تعریض خیابان ولیعصر(عج) جنوبی قیامدشت کلید خورد

طرح تعریض خیابان ولیعصر(عج) جنوبی قیامدشت کلید خورد

شهرداران قیامدشت و پاکدشت طرح مطالعاتی احداث میدان ورودی شهرپاکدشت را باهدف ساماندهی و روان سازی بار ترافیکی ورودی این دو شهر مورد بررسی قرار دادند.