شهادت امام صادق

۰۷خرداد
برگزاری مراسم شهادت امام صادق (ع) و سالروز تدفین شهدای گمنام قیامدشت

برگزاری مراسم شهادت امام صادق (ع) و سالروز تدفین شهدای گمنام قیامدشت

مقبره شهدای گمنام شهر قیامدشت میزبان عزاداران حضرت امام جعفر صادق (ع) بود.