شربت موهیتو

۲۵خرداد
در خانه شربت موهیتو درست کنید

در خانه شربت موهیتو درست کنید

قیمت یک لیوان نوشیدنی موهیتو در کافه ها بین ۷۰ تا ۱۲۰ هزار تومان است. این شربت که خواستگاهی شرقی اما طرفدارانی بین المللی دارد با مواد در دسترس به سادگی در خانه آماده می‌شود.