زندان هارون

۰۵دی
مخالفت پایگاه میراث ملی ری با ساخت آرامستان جدید تهران کنار زندان هارون

مخالفت پایگاه میراث ملی ری با ساخت آرامستان جدید تهران کنار زندان هارون

مدیر پایگاه میراث ملی ری از جانمایی آرامستان جدید پایتخت در دامنه شرقی کوه ری خبر داد و گفت: طبق توافقات انجام‌شده، قرار است آرامستان جدید تهران در دره مجاور زندان هارون ساخته شود.

۰۵تیر
زندان هارون بخش خاوران از توابع شهرستان ری

زندان هارون بخش خاوران از توابع شهرستان ری

بازدید جمعی از مسئولین از زندان هارون واقع در آخرین نقطه بخش خاوران