زمین شهری

۱۱اردیبهشت
مشکل زمین شهری قیامدشت به کجا رسید ؟

مشکل زمین شهری قیامدشت به کجا رسید ؟

پنجمین جلسه بررسی ماده ۱۲ زمین شهری امروز در بخشداری برگزار شد.

۱۳مرداد
مشکل زمین شهری تا پایان سال رفع خواهد شد
خبری خوش برای اهالی شهر قیامدشت؛

مشکل زمین شهری تا پایان سال رفع خواهد شد

با پیگیری های بخشدار خاوران جلسه بررسی مسائل کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری امروز برگزار شد.