روز کارگر

۱۱اردیبهشت
رییس شورای اسلامی شهر قیامدشت در پیامی فرارسیدن روزهای کارگر و معلم را تبریک گفت

رییس شورای اسلامی شهر قیامدشت در پیامی فرارسیدن روزهای کارگر و معلم را تبریک گفت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی قیامدشت نیوز ،متن پیام حسین فتحی بدین شرح است: