روز دهیاری

۱۶تیر
نشست صمیمی‌ مسئول هماهنگی امور بخشداری خاوران با دهیاران بخش خاوران

نشست صمیمی‌ مسئول هماهنگی امور بخشداری خاوران با دهیاران بخش خاوران

موسوی معاون عمرانی فرمانداری ری و مسئول هماهنگی امور بخشداری خاوران با دهیاران روستاهای بخش خاوران دیدار کرد.