روز ارتباطات و روابط عمومی

۲۹اردیبهشت
دیدار بخشدار خاوران با جمعی از مدیران روابط عمومی بخش خاوران
همزمان با آغاز هفته روابط عمومی صورت گرفت؛

دیدار بخشدار خاوران با جمعی از مدیران روابط عمومی بخش خاوران

حسن بابایی با حضور در دفتر تعدادی از مدیران فعال روابط عمومی های ادارات بخش خاوران روز ارتباطات و روابط عمومی را تبریک گفت.