رمضان

۲۵اردیبهشت
هنرمندان شهر قیامدشت مجددا هنرنمایی میکنند
در کمتر از سه ماه؛

هنرمندان شهر قیامدشت مجددا هنرنمایی میکنند

نمایشگاه رمضانی حوزه مدیریت شهری شهرداری قیامدشت از 28 اردیبهشت در بوستان آزادی برپا می شود.