رسانه

۱۰مرداد
مزایای سواد رسانه‌ای چیست؟

مزایای سواد رسانه‌ای چیست؟

به گزارش ایلنا، در جامعه امروزی انسان برای به دست آوردن اطلاعات نیاز به سواد رسانه‌ای دارد. سواد رسانه‌ای می‌تواند به مخاطبان رسانه‌ها بیاموزد که از یک مصرف‌کننده محض خارج شده و به صورتی فعالانه در جریان انتقال اطلاعات قرار گیرند که در نهایت به نفع آنان باشد.